gsa cirilica 3

ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА

Јавно предузеће ”Градска стамбена агенција” Зрењанин је самостални правни субјекат који је основан одлуком Скупштине општине Зрењанин дана 30.03.1990. године. Данас Предузеће послује под пословним називом ЈП ”Градска стамбена агенција” Зрењанин као правни следбеник Самоуправне интересне заједнице у стамбеној области општине Зрењанин и Јавног стамбеног предузећа ”Зрењанин” Зрењанин.

Последње објаве Градске Стамбене Агенције Зрењанин

gsa cirilica 2

ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“

Данас Предузеће обавља делатности од јавног интереса и то делатност организовања изградње социјалног становања, управљање стамбеним и пословним простором града Зрењанина и одржавања истих на територији града Зрењанина.

Предузеће обавља послове управљања некретнинама уз накнаду, послове изнајмљвања некретнина, агенције за некретнине, архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање, послове у вези са хотелима и сличним смештајем, одмаралиштима и сличним објектима за краћи боравак, делатност кампова, аутокампова и кампова за туристичке приколице, као и послове који се односе на остале смештаје.

Град Зрењанин је 2016.године купио Спортско – рекреативни центар „Пескара“ и од тада константно улаже значајна средства у развој наведеног локалитета. На наведеној локацији се налазе објекти и просотор погодан за постављање привремених угоститељских објеката који су у јавној својини града Зрењанина, а којима у име града управља Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“.

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА ПОСЕТИТЕ КОРИСНЕ ЛИНКОВЕ

Званичан сајт Градске управе Града Зрењанина

Дирекцијa за изградњу и уређење града Зрењанина

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Турситичка организација града Зрењанина

Зрењанински Географско информациони систем