Драгомир Радованац, директор ГСА интервју за портал Волим Зрењанин

Директор ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин, Драгомир Радованац је прошле недеље дао занимљив интервју за локални портал „Волим Зрењанин“ који преносимо. 

Драгомир Радованац, директор ГСА: Радимо на побољшању квалитета боравка на „Пескари“, „Тиси“ и Мотелу – „Шумица“

Које су значајније пословне активности обележиле претходни период када је реч о одржавању пословног и стамбеног простора?
Оно што је свакако обележило претходни период јесу радови на побољшању квалитета стамбеног и пословног простора, пре свега у делу грађевинско-занатских радова, а затим и побољшању хигијенских услова – реконструкције инсталације водовода и канализације, као и инсталације грејања и електроинсталације. Такође, појачана је контрола стамбеног и пословног простора у физичком смислу што за резултат даје усклађеност са подацима из катастра и књиговодственим подацима са сликом на терену.

radovanac dragomir gsa zrenjanin 001
Директор ГСА Зрењанин, Драгомир Радованац

Једна од делатности Вашег предузећа је и издавање у закуп пословног простора у власништву Града Зрењанина. Каква је тренутна ситуација, има ли мање закупљеног простора у односу на претходне године?
Градска стамбена агенција управља пословним простором у власништву града Зрењанина, а то подразумева текуће и инвестиционо одржавање као и капитална улагања. У претходном периоду, у поступку реституције, део пословног простора враћен је старим власницима што је утицало на смањење укупне површине издатих локала, али слободно могу да закључим да је закупљени пословни простор стабилизован у смислу квантитета.

Како сте задовољни наплатом?
Наплата закупнине од издатог пословног простора је изузетно добра, што је резултат ригорознијег приступа у односима за закупцима. Ово се пре свега односи константно опомињање дужника и покретање судских спорова против дужника пред надлежним судом од стране Правобранилаштва града Зрењанина…

Оставите одговор