РУКОВОДСТВО

Градска стамбена агенција Зрењанин

МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА

Dragomir_Radovanac_ZrenjaninДрагомир Радованац, дипл.економиста

рођен 04.01.1970. године у Бабићима, општина Шипово, БИХ.
Основну и средњу школу завршио у Зрењанину, а потом је стекао звање дипл. економисте.
Поседује вишегодишње искуство на различитим пословима у приватном и јавном сектору и то и на извршилачким и на руководећим радним местима.
Радио је у Друштвеном предузећу рибарско газдинство „Ечка“, УТП „Каштел“ Ечка-као технички директор, потом у СР производња и трговина „Халас“ као директор општих послова и у ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин на месту извршног директора.
У периоду 2014. -2017. године обављао је функцију члана Градског већа града Зрењанина задуженог за ресор заштите животне средине и туризма.
За в.д. директора ЈП “Градска стамбена агенција“ Зрењанин именован је дана 29.06.2021. године.


МАНДИЋ ИЛИЈА,
мастер економиста

Рођен 04.05.1983. године у Зрењанину.

Образовање:
Основну и средњу Економску трговинску школу „Јован Трајковић“ завршио у Зрењанину.

Факултет пословне економије завршио у Сремској Каменици и стекао звање дипломирани економиста I степена са укупно остварених 240 ЕСПБ.

Нa Факултету за примењени менаџмент економију и финансије у Београду, други степен мастер академских студија на студијском програму – Примењена економија и финансије – те из тога стекао стручни назив: мастер економиста;

Радно искуство:
-у ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин почев од 01.08.2006. године обављао послове на различитим радним местима, а од 06.07.2012. године Решењем Скупштине града Зрењанина именован за в.д. директора ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, а потом од 12.07.2013. године именован за директора ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин:
– у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин обављао послове менаџера за план и анализу;
-у ЈП „Градској стамбеној агенцији“ Зрењанин од 20.10.2021. године обавља послове извршног директора.


ЗОРАН ЉУБОТИНА,
дипломирани економиста

Рођен 16.10.1963. године у Зрењанину.

Радно искуство:

-од 1990. до 1996. самостални референт међународне шпедиције „Југошпед“ Београд
-од 1997. до 2006. шеф филијале Зрењанин „Југошпед“ Београд
-од 2007. до 2016. директор Про Теам доо Београд ПЈ Зрењанин
-од 2016. до 2016. в.д. директор ЈП „Туристички центра града Зрењанина
-од 2016. до 2017. в.д. директор „Туристичка организација града Зрењанина“
-од 2017. до 2022. директор „Туристичка организација града Зрењанина“

Руководиоци сектора ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин.

Милица Вуковић, дипл.економиста
Телефон: +381 (0) 23 562 600
Е-маил: milica.vukovic@gsazr.rs

Персида Живанов, дипл.правник
Телефон: +381 (0) 23 562 600
Е-маил: persida.zivanov@gsazr.rs

Даница Медведев, дипл. инжењер архитектуре
Телефон: +381 (0) 23 562 600
Е-маил: danica.medvedev@gsazr.rs