Финансијска документа

Градска стамбена агенција Зрењанин

3.1 ПРОГРАМИ И ИЗМЕНЕ И ДОПНУЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2022.

3.1.1 Програм пословања ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин за 2022. годину

3.1.2 Прва измена Програма пословања ЈП Градска стамбена агенција за 2022. годину

3.2 КВАРТАЛН ИЗВЕШТАЈИ 2022.

3.2.1 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01-30.03.2022. године

3.2.2. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01-30.06.2022. године

3.2.3 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01-30.09.2022. године

3.2.4 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01-31.12.2022. године

3.3 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 2022.

3.3.1. Извештај о реализацији програма пословања ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин за 2022. годину уз Извештај независног ревизора

3.1 ПРОГРАМИ И ИЗЕМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2021.

3.1.1 Програм пословања ЈП Градска стамбена агенција Зрењанина за 2021. годину

3.1.2 Прва измена програма пословања ЈП градска стамбена агенција Зрењанин за 2021. годину

3.1.3 Друга измена програма пословања за 2021. годину

3.2 КВАРТАЛАНИ ИЗВЕШТАЈИ 2021.

3.2.1 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.-31.03.2021. године

3.2.2 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-30.6.2021. године

3.2.3 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-30.09.2021. годнине

3.2.4 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.12.2021. године

3.3 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

Извештај о реализацији програма пословања ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин за 2021. годину уз Извештај независног ревизора

3.1. ПРОГРАМИ И ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2019.

3.1.1 Програм пословања ЈП Градска стамбена агенција за 2019. годину

3.1.2 Прва измена Програма пословања ЈП Градска стамбена агенција за 2019. годину

3.1.3 Друга измена Програма пословања ЈП Градска стамбена агенција за 2019. годину

3.1.4 Трећа измена Програма пословања ЈП Градска стамбена агенција за 2019. годину

3.2 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈИ 2019.

3.2.1 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01-31.03.2019. године

3.2.2. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01-30.06.2019. године

3.2.3 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01-30.09.2019. године

3.2.4 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01-31.12.2019. године

3.3 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 2019.

Извештај о пословању ЈП Градска стамбена агенција за 2019. годину

3.1. ПРОГРАМИ И ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2018.

3.1.1 Програм пословања ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин за 2018. годину

3.1.2 Прва измена Програма пословања ЈП Градска стамбена агенција за 2018. годину

3.1.3 Друга измена Програма пословања ЈП Градска стамбена агенција за 2018. годину

3.1.4 Трећа измена Програма пословања ЈП Градсак стамбена агенција за 2018. годину

3.2 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈИ 2018.

3.2.1 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01-31.03.2018. године

3.2.2 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01-30.06.2018. године

3.2.3 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01-30.09.2018. године

3.2.4 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01-31.12.2018. године

3.3 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 2018.

Извештај о пословању ЈП Градска стамбена агенција за 2018. годину