НАДЗОРНИ ОДБОР

Градска стамбена агенција Зрењанин

ПРЕДСЕДНИК: Бела Фодор, дипл. инжењер индустријског инжењерства у експлоатацији нафте и гаса,
ЧЛАН – представник оснивача, Марко Гуџев, специјалиста струковни менаџер,
ЧЛАН – представник запослених, Персида Живанов, дипл. правник

Надзорни одбор Предузећа има три члана, од којих је један председник.
Председника и чланове Надзорног одбора Предузећа, од којих је један члан Надзорног одбора из реда запослених, а два члана су представници Оснивача, именује и разрешава Оснивач.
Надзорни одбор именује се на период од четири године.

1. Бела Фодор – дипл. инжењер индустријског инжењерства у експлоатацији нафте и гаса
Рођен 13.11.1997. године у Зрењанину.
Образовање:
Основну школу  “Серво Михаљ“ и средњу “Техничку школу“  завршио у Зрењанину.
Технички факултет “Михајло Пупин“ завршио у Зрењанину са звањем дипл. инжењер индустријског инжењерства у експлоатацији нафте и гаса.

Радно искуство:

-ДОО “Gomex“, на различитим позицијама преко студентске задруге;

– Средња школа-Техничка школа Зрењанин, наставник рударско-геолошке групе предмета;

 

Решењем Скупштине града Зрењанина 06-22-34/22-I од 04.02.2022. године именован за председника Надзорног одбора  у ЈП “Градској стамбеној агенцији“ Зрењанин.

Марко Гуџев – специјалиста струковни менаџер (представник оснивача)

Рођен 10.10.1983. године у Кикинди.

Образовање:

Основну школу “Петар Петровић Његош“ и средњу Електротехничку школу “Никола Тесла“  завршио у Зрењанину.

Високу Пословну школу струковних студија завршио у Новом Саду са звањем специјалиста струковни менаџер.

Радно искуство:

-представник продаје – Telenor Direct ДОО Београд; 

-Регионални менаџер продаје Telenor Direct ДОО Београд; 

– Export Manager – Дијамант ДОО Зрењанин;

 

Персида Живанов – дипл. правник (представник запослених)

Рођена 02.02.1981. године у Зрењанину.

Образовање:

Основну школу “Урош Предић“ завршила у Орловату,а средњу школу “Зрењанинска гимназија“ у Зрењанину.

Правни факултет Универзитета у Београду завршила са звањем  дипл. правник.

Радно искуство:

-Градска управа града Зрењанина, вишегодишње искуство  на  следећим радним местима: послови израде нормативно–правних аката, координатор за послове израде нормативно-правних аката, шеф Одсека за нормативно-правне послове, заменик начелника Одељења за општу управу и заменик начелника Одељења за људске ресурсе и правне послове;

-ЈП “Градска стамбена агенција“ Зрењанин, на радном месту помоћник директора за правне послове.

Решењем Скупштине града Зрењанина 06-22-34/22-I од 04.02.2022. године именован за члана Надзорног одбора  у ЈП “Градској стамбеној агенцији“ Зрењанин