НА ПЕСКАРИ ВЕЖБЕ У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА

На купалишту „Пескара“ у Зрењанину је одржана  вежба јединице Цивилне заштите опште намене под називом „Пескара 2019“.

Уз припадника Цивилне заштите у вежби су учествовале  ватрогасне јединице, Црвени крст, Јавна предузећа, припадници Војске Србије, Сектор за ванредне ситуације као и радио аматери. Свака од служби приказала је одређене технике које се примењују у ванредним ситуацијама, као што је гашење пожара, пружање прве помоћи и слично. Између осталог приказана је евакуација  као и припрема и израда основних насипа од џакова са песком.

Као најважнија ставка је истакнута координација и правовремено реаговање свих служби. На вежби су учествовали представници 15 општина или градова, а овом приликом приказане су и  могућности интегрисаног реаговања, јер појединачно локалне самоуправе немају сву опрему.

Показна вежба - Ватрогасни савез Зрењанина
Показна вежба - Црвени крст Зрењанин

Јединица Цивилне заштите опште намене Града Зрењанина технички је опремљена захваљујући пројекту прекограничне сарадње са Румунијом поред остале опреме и агрегатима, електропумпама.

Сарадња се може реализовати и формирањем организације сливова. Засад функционишу или су у формирању слив Западне Мораве, колубарски, дрински и слив банатских водотока.

Подручје око Зрењанина је најгушће речно чвориште у Европи, јер се у кругу од 30 километара налазе Дунав, Тиса, Тамиш, Бегеј и Канал ДТД, а за последњих 50 година четири пута је било угрожено или поплављено – речено је током ове вежбе.

 

извор: ilovezrenjanin.com

Оставите одговор