Стигле понуде за седам објеката и простора на Пескари и Тиси

Za pružanje ugostiteljskih usluga na izletištima Peskara i Tisa potencijalni zakupci podneli su prijave za sedam od devet postojećih objekata i prostora, u visini od ukupno 778.001 dinara – konstatovano je danas u Gradskoj stambenoj agenciji, prilikom otvaranja ponuda.

За Пескару је било више интересената. Никола Новаковић, власник угоститељског објекта „Сан Марко“ понудио је за закуп монтажно-демонтажног објекта на води 140.000 динара. За закуп монтажног угоститељског објекта на Пескари, површине 200 квадратних метара, заступник гостионице Стара занатлија Никола Стојичић понудио је 180.000 динара. За закуп летње баште на истом локалитету са затвореним простором за шанк и пултове и две терасе укупне површине 57 квадратних метара Радован Црномарковић, који заступа Угоститељску радњу „Пабче“, понудио је 152.000 динара.

Драган Стокић понудио је 61.000 динара за закуп привременог објекта – терасе са надстрешницом, површине 18 квадратних метара на Пескари.
За закуп летње баште са отвореним и затвореним простором и две терасе укупне површине 61 квадратни метар заступница угоститељске радње „Боеми“ Јована Нинић понудила је 150.000 динара.
Коначно, за закуп летње баште на излетишту на Тиси код жабаљског моста Стево Чорокало, заступник Удружења грађана „Локални еколошки изазов“, понудио је 80.001 динар.
Овом приликом није било понуда за једну летњу башту на Пескари – са почетном закупнином од 100.000 динара и за летњу башту на Тиси, површине 16 квадратних метара, са почетном ценом закупа од 60.000 динара није било понуда.

Држећи се правила датих у распису јавног огласа, комисија Градске стамбене агенције – ГСА, констатовала је да понуђачи немају неизмирених обавеза према Пореској управи, ГСА и Туристичкој организацији Зрењанина.
Као и прошле године објекти за које није било интересовања биће ускоро поново понуђени за закуп.
Објекти и простори на Пескари изнајмљују се за период од 1. јуна, а на Тиси од 1. маја до 1. септембра.
Радно време на обе локације је од 9 до 20 часова. Закупци не могу изнајмљивати било какав плажни мобилијар као што су скутери и педолине, без сагласности закуподавца – Градске стамбене агенције.
Извор: Лист Зрењанин

Оставите одговор